شرط ورود به دانشگاه سملوایز بوداپست مجارستان

قبولي درامتحان کتبی و شفاهی شرط ورود به دانشگاه سملوایز است.
منابع آزمون دروس زيست شناسي، شيمي و زبان انگليسي است.

بنا به نمره کسب شده و علاقه؛ داوطلبان می توانند در یکی از رشته های پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی تحصیل نمایند.

از مهم ترین عوامل موفقیت در آزمون ورودی تسلط به زبان انگلیسی و درس زیست شناسی است.

نکته مهم : طی کردن دوره 9 ماهه کالج  پيش پزشکی در کالج مک دنیل برای داوطلبانی که قصد تحصیل در مجارستان  و قبولی در یکی از رشته های علوم پزشکی دانشگاه سملوایز را دارند توصیه میگردد.

پس از قبولی در دانشگاه سملوایز

 بلافاصله نسبت به پرداخت شهریه و واریز آن اقدام نمایید..
پس از واریز شهریه به دانشگاه ایمیل زده و قبض واریزی را اسکن و ایمیل نموده، و دانشگاه را مطلع نمایید.
شروع ترم تحصیلی دانشگاه علوم پزشکی سملوایز اوایل سپتامبر هر ساله است و حداقل باید یک هفته قبل در دانشگاه حضور داشته باشید.