آیا مایل به ادامه ی تحصیل در دانشگاه سملوایز مجارستان هستید ؟ آیا شرایط ادامه ی تحصیل دانشگاه سملوایز مجارستان را نمی دانید ؟؟ آیا مایل به دانستن شرایط ادامه ی تحصیل در دانشگاه سملوایز مجارستان هستید ؟ ما شما را در این مسیر راهنمایی می کنیم. در این مقاله سعی بر آن است که به معرفی و توصیف دانشگاه علوم پزشکی سملوایز در پایتخت کشور مجارستان در بوداپست بپردازیم .دانشگاهی که نه تنها در کشور خود در بین دانشگاههای علوم پزشکی تراز اول است بلکه دارای رتبه های برتر در بین کشورهای جهان به خصوص کشورهای عضو اتحادیه اروپا در شاخه ی رشته های علوم پزشکی می باشد. بنابراین به بررسی شرایط تدریس,معیارهای پذیرش,امکانات آموزشی و پژوهشی .توصیفی کلی از دانشگاه سملوایز می پردازیم که اطلاعات پایه و مورد نیاز برای داوطلبان و متقاضیان این رشته از نحوه پذیرش و برنامه های آموزشی و….در اختیار بگذارد تا داوطلبین با توجه شرایط و رشته انتخابی برای ادامه ی تحصیل در این دانشگاه علوم پزشکی معتبر بتوانند بهترین تصمیم را بگیرند.