دانشکده دندانپزشکی

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه سملوایز در سال 1955 توسط پروفسور  Károly بالوف، به طور رسمی در دانشگاه پزشکی بوداپست (نام قدیم دانشگاه سملوایز) تاسیس شد.

دانشکده رشته دندانپزشکی را به متقاضیان به سه زبان مجارستانی، انگلیسی و آلمانی ارائه میدهد و در پایان دوره 5 ساله مدرک معتبر دکتری دندانپزشکی (D.M.D.) به دانشجو اعطا میشود.

بیش از دو سوم دندانپزشکان در مجارستان مدرک خود را از دانشکده دندانپزشکی دانشگاه سملوایز دریافت کرده اند.

دانشکده دندانپزشکی دانشگاه سملوایز از مهمترین مراکز موسسات دندان در اروپا  است که با 12،000 متر مربع فضای آموزشی ،مرکزی ایده آل برای آموزش و تحقیقات بالینی است.

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه سملوایز همکاری های علمی گسترده ای  با دیگر کشورهای اروپایی و بسیاری از موسسات تحقیقاتی در ایالات متحده دارد.

بسیاری از اعضای ارشد هیئت علمی  دانشکده شخصیت های برجسته ای در جوامع دندان بین المللی و عضو هیئت تحریریه مجله های علمی پژوهشی معتبر بین المللی هستند.

همچنین گروه جراحی فک و صورت در ساختمانی جداگانه واقع شده است که به تازگی مرمت و بازسازی شده و با ظرفیت 25 تخت و امکانات کاملا  مجهز مناسب برای جراحی های سر و گردن است.