شرط ورود به دانشگاه علوم پزشکی سملوایز بوداپست مجارستان قبولي درامتحان ورودی کتبی زيست شناسي، شيمي و زبان انگليسي و قبولی درمصاحبه شفاهی می باشد. در صورتیکه دانشجو در امتحان ورودی دانشگاه علوم پزشکي سملوايز مجارستان قبول نشود طي نمودن دوره پیش پزشکی کالج مک دنیل الزامی است.

آزمون های ورودی دانشگاه سملوایز همه ساله از ماه مارچ (اسفند ماه) تا ماه جولای (تیر) در بیش از 40 کشور دنیا برگزار میشود که قبولی در این آزمون مستلزم داشتن دانش نسبتا خوبی در دروس زیست شناسی،شیمی و سطح بالای زبان انگلیسی است.

دوره پیش دانشگاهی دانشگاه علوم پزشکي سملوايز را همه ساله کالج مک دنیل در شهر بوداپست برگزار می نماید و دانشجویان متقاضی تحصیل درمجارستان در این دوره شرکت نموده و پس از پایان دوره در امتحان ورودی دانشگاه سملوایز شرکت می نمایند.