شهريه ساليانه دانشگاه سملوایز

نام رشته هاشهریه (سالیانه)
دندانپزشکی16000 دلار (به همراه 3200 دلار هزینه مواد – از سال سوم)
پزشکی18000 دلار
داروسازی12000 دلار
فیزیوتراپی6400 یورو
تربیت بدنی6400 یورو
عنوانمبلغ
هزینه صدور پذیرش200 دلار
هزینه ثبت نام200 دلار
هزینه امتحان ورودی دانشگاه350 دلار

برای مشاوره و اطلاعات بیشتر با مشاورین دفتر تماس بگیرید : 02122605932