کسب رتبه 262 دانشگاه سملوایز در سال 2017

لیست رتبه بندی شده Quacquarelli SYMONDS (QS) در لیست خود  دانشگاه سملوایز در مکان  262 قرار داد، براین اساس دانشگاه ما بهترین نتیجه در زمینه علوم زیستی و پزشکی در…

ادامه خواندنکسب رتبه 262 دانشگاه سملوایز در سال 2017